През 2006 година стандартизирахме производството си, като въведохме система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO:9001, който гарантира качеството на крайния продукт.

 

В системата за качество са ангажирани всички служители. Всички процеси са контролирани от серия процедури, описани в наръчници. Тези наръчници описват детайлно всяка стъпка от процесите. Благодарение на системата за качество ISO:9001 разполагаме с възможността да проследяваме историята на всяка произведена единица продукция до машината и служителя, който я е обработил.

 

Всичко това с цел да предложим на пазара продукция с първокласно качество.

 

Политика по управление на качеството (.pdf)

ISO 9001 certificate

Робифирпласт ЕООД

За всякакви въпроси и заявки, моля свържете се с нас!

Контакти